ANSLUTNING & MONTERING

Inkoppling

Inkoppling av åskskydd med en guideslinga eller utan guideslinga

Använd kabelskarvar för att koppla skyddet mot existerande slinga och eventuell guidekabel. Använd ringkabelskor för inkoppling av gulgrön och ej använda kablar till monteringsplåt. Ett medföljande kontakteringskit innehåller det som behövs för att passa till de flesta klippare. Kontakterna pressas med en enkel kabelskotång och krympes sedan genom värmning för att bli helt täta.

Inkoppling av åskskydd till laddstation med två guideslingor

Använd kabelskarvar för att koppla skyddet mot existerande slinga och eventuell guidekabel. Använd ringkabelskor för inkoppling av gulgrön och ej använda kablar till monteringsplåt. Ett medföljande kontakteringskit innehåller det som behövs för att passa till de flesta klippare. Kontakterna pressas med en enkel kabelskotång och krympes sedan genom värmning för att bli helt täta.

Inkoppling av åskskydd till laddstation med tre guideslingor

Använd kabelskarvar för att koppla skyddet mot existerande slinga och eventuell guidekabel. Använd ringkabelskor för inkoppling av gulgrön och ej använda kablar till monteringsplåt. Ett medföljande kontakteringskit innehåller det som behövs för att passa till de flesta klippare. Kontakterna pressas med en enkel kabelskotång och krympes sedan genom värmning för att bli helt täta.

MONTERING

Åskskyddet är monterat på en plåt som fungerar som jordplan. Delen under jord bör vara minst 100 X 200 mm. Ju större desto bättre. Ju fuktigare marken är desto bättre leds åskan ner i marken. Denna plåt ger åskan en enklare väg till jord. Hjälper man inte åskan att hitta en bra väg så letar den sig själv till en bra jordpunkt vilket ofta innebär ett överslag mellan undersidan av laddstationen eller via nättransformatorn. Tar åskan dessa vägar innebär det oftast en dyr reparation.

Att montera åskskyddet bakom laddstationen är oftast den bästa lösningen. Håll slingkablar och de kablar som går till laddstationen åtskilda för bästa skydd.