så här fungerar det

åskan leds förbi

Åskskyddet ser till att åskan tar en genväg till en jordpunkt samtidigt som åskskyddet ser till att inte åskan grenar upp sig och hittar en väg in i laddstationen. Åskskyddet påverkar inte laddstationens eller gräsklipparens normala funktioner utan aktiveras bara då spänningar från åska når nivåer som riskerar att skada känslig elektronik.

En direktträff av en blixt kan splittra träd och vara orsak till bränder. Detta skydd klarar inte en direktträff då denna energiurladdning är enorm. Men det ger ett mycket gott skydd och kan närmast liknas vid att använda säkerhetsbälte i bil. Säkerhetsbältet ger ett mycket gott skydd men beroende på  vad som händer så kan ett säkerhetsbälte aldrig  garantera att man klarar sig helt oskadd vid en eventuell olycka.

efter ett åskväder

Behöver man byta ut åskskyddet efter ett åskoväder?

Nejdå!! Fungerar robotklipparen som den skall så fungerar också åskskyddet. Skulle åskskyddet utsättas för mer energi än det är dimensionerat för så splittras det. Då är det också uppenbart att man måste byta ut det.

moln - molnblixt

Detta är den vanligaste orsaken till att robotgräsklippare går sönder på grund av åskan. Slår åskan mellan två moln flera kilometer ovanför begränsningsslingan så är detta mer än tillräckligt för att det magnetfält som skapas av blixten skall föras över i slingan genom induktion och slå sönder laddstationen. Står roboten i laddstationen då detta händer är det stor risk att även den går sönder. Intonums åskskydd är konstruerat för att skydda mot dessa moln-molnblixtar.

moln - markblixt

En moln till markblixt, ett nedslag som grenar sig in i begränsningsslingan är mer ovanlig. Detta brukar man märka då åskan upplevs oftast vara mycket nära. Hittar blixten vägen in i begränsningsslingan så letar den sig vidare till laddstationen och kan då ställa till stor skada. Även här skyddar Intonums åskskydd mycket bra.

ce-märkning

Åskskyddet är självklart CE-märkt. Det är ingjutet för att vara 100% fuktsäkert och oåtkomligt för insekter som annars gärna bygger bo i boxar och håligheter. Kablar är UV-säkrade för att klara solen och alla metalldelar är antingen i rostfritt material eller galvaniserat.

högspänningslab

Tester utförda i högspänningslab för att simulera verklig åskmiljö.