gdpr

vi skyddar dina uppgifter

Det är mycket viktigt för Intonum AB att skydda personuppgifter för varje enskild kund. När det gäller dina personuppgifter är transparens av yttersta vikt för oss. Och med det i åtanke uppdaterar vi vår sekretesspolicy 20180604 för att göra det enklare för dig att förstå:

  • Vilka uppgifter vi samlar in från dig
  • Varför vi samlar in dem
  • Hur vi lagrar och använder dem
  • Med vem och när vi delar dem

De personuppgifter vi samlar in om dig kan inkludera, men är inte begränsade till: ditt namn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer och din faktureringsinformation.

Vi använder dina personuppgifter enbart när det är tillåtet enligt lagen. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter i följande fall:

  • När vi måste uppfylla det avtal vi håller på att ingå eller har ingått med dig.
  • När det krävs för våra legitima intressen (eller en tredje parts legitima intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
  • Med ditt samtycke.
  • När vi måste efterleva en juridisk eller regelmässig förpliktelse.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlade in dem, inklusive i syfte att uppfylla eventuella rättsliga, redovisningsmässiga eller lagstadgade rapporteringskrav.

Vi delar inte personuppgifter med tredje part förutsatt att vi inte måste efterleva en juridisk eller regelmässig förpliktelse eller om inte det avtal vi ingått med dig förutsätter det.

Vi har vidtagit tillämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förluster eller obehörig användning av personlig information.